Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tổ chức lễ tổng kết và trao chứng chỉ NVSP giảng dạy đại học, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

Thực hiện kế hoạch Hiệu trưởng ký ngày 09/9/2015 về việc Tổng kết và trao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng khóa 14 của Trường Đại học Đà Lạt...

Top